NHÀ SẢN XUẤT » KEN » Máy mài góc
125mm Máy mài góc cầm tay 1150W Ken 9950B
Mã hàng : VKE-995-067
Giá : 1,234,000 VNĐ
4" Máy mài nước 850W 9811
Mã hàng : VKE-811-010
Giá : 1,070,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W Ken 9911B
Mã hàng : VKE-911-001
Giá : 928,000 VNĐ
4" Máy mài góc 620W Ken 9913
Mã hàng : VKE-913-002
Giá : 800,000 VNĐ
4" Máy mài góc 670W Ken 9917B
Mã hàng : VKE-917-003
Giá : 468,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1150W Ken 9925B
Mã hàng : VKE-925-004
Giá : 1,167,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W 9980N
Mã hàng : VKE-980-006
Giá : 1,907,000 VNĐ
180mm Máy mài góc 2450W Ken 9180S
Mã hàng : VKE-918-059
Giá : 1,649,000 VNĐ
100mm Máy mài góc cầm tay 720W Ken 9310C
Mã hàng : VKE-931-063
Giá : 889,000 VNĐ
100mm Máy mài góc cầm tay 710W Ken 9710
Mã hàng : VKE-971-066
Giá : 468,000 VNĐ
5" (125mm) Máy mài góc 860W Ken 9125
Mã hàng : VKE-912-074
Giá : 746,000 VNĐ
5" (125mm) Máy mài góc 1500W Ken 9525
Mã hàng : VKE-952-075
Giá : 996,000 VNĐ
6" (150mm) Máy mài góc 1500W Ken 9550
Mã hàng : VKE-955-076
Giá : 1,034,000 VNĐ
9" (230mm) Máy mài góc 2450W Ken 9123S
Mã hàng : VKE-912-077
Giá : 1,761,000 VNĐ
4" (100mm) Máy mài góc 750W Ken 9167S
Mã hàng : VKE-916-073
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :268 - Tổng truy cập : 196,383,128
Facebook
Liên hệ