NHÀ SẢN XUẤT » Hitachi » Máy mài góc
5" Máy mài 1200W G13SC2
Mã hàng : HTA-013-004
Giá : 2,918,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Hitachi G18SE3
Mã hàng : HTA-018-005
Giá : 2,716,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Hitachi G23SC3
Mã hàng : HTA-023-006
Giá : 2,510,000 VNĐ
4” Máy mài 750W Hitachi PDA100K
Mã hàng : HTA-100-026
Giá : 1,643,000 VNĐ
4” Máy mài 715W Hitachi PDA100M
Mã hàng : HTA-100-027
Giá : 984,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2000W Hitachi G18SR
Mã hàng : HTA-018-028
Giá : 2,683,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Hitachi G10SS2
Mã hàng : HTA-010-035
Giá : 738,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1200W Hitachi G15SA2
Mã hàng : HTA-015-036
Giá : 2,292,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2000W Hitachi G23SF2
Mã hàng : HTA-023-037
Giá : 2,485,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR3
Mã hàng : HTA-010-062
Giá : 984,000 VNĐ
4" Máy mài góc 840W Hitachi G10SN
Mã hàng : HTA-010-063
Giá : 1,208,000 VNĐ
5" Máy mài góc 730W Hitachi G13SR3
Mã hàng : HTA-013-064
Giá : 1,291,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Hitachi G13SN
Mã hàng : HTA-013-065
Giá : 1,303,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Hitachi G18SW
Mã hàng : HTA-018-066
Giá : 2,420,000 VNĐ
4" Máy mài góc 720W Hitachi G10ST
Mã hàng : HTA-010-097
Giá : 1,293,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR4
Mã hàng : HTA-010-098
Giá : 1,020,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :205 - Tổng truy cập : 197,954,618
Facebook
Liên hệ