NHÀ SẢN XUẤT » Hitachi » Máy mài góc
4" Máy mài góc 720W Hitachi G10ST
Mã hàng : HTA-010-097
Giá : 1,293,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR4
Mã hàng : HTA-010-098
Giá : 1,020,000 VNĐ
5" Máy mài góc 580W Hitachi G13SS
Mã hàng : HTA-013-099
Giá : 1,148,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Hitachi G18SW2
Mã hàng : HTA-018-100
Giá : 2,487,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2400W Hitachi G18SS
Mã hàng : HTA-018-101
Giá : 2,469,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Hitachi G23SS
Mã hàng : HTA-023-102
Giá : 2,609,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2200W Hitachi G23SW
Mã hàng : HTA-023-103
Giá : 2,932,000 VNĐ
4” Máy mài 715W Hitachi PDA100M
Mã hàng : HTA-100-027
Giá : 984,000 VNĐ
5" Máy mài 1200W G13SC2
Mã hàng : HTA-013-004
Giá : 2,918,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Hitachi G18SE3
Mã hàng : HTA-018-005
Giá : 2,716,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Hitachi G23SC3
Mã hàng : HTA-023-006
Giá : 2,510,000 VNĐ
4” Máy mài 750W Hitachi PDA100K
Mã hàng : HTA-100-026
Giá : 1,643,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2000W Hitachi G18SR
Mã hàng : HTA-018-028
Giá : 2,683,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Hitachi G10SS2
Mã hàng : HTA-010-035
Giá : 738,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1200W Hitachi G15SA2
Mã hàng : HTA-015-036
Giá : 2,292,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2000W Hitachi G23SF2
Mã hàng : HTA-023-037
Giá : 2,485,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
Đang online :127 - Tổng truy cập : 180,232,130
Facebook
Liên hệ