x

DCA

NHÀ SẢN XUẤT » Maktec » Máy khoan búa
3%
500W Máy khoan búa Maktec MT80B
Mã hàng : MKT-080-630
Giá : 652,810 VNĐ
3%
10mm Máy khoan búa 500W Maktec MT80A
Mã hàng : MKT-080-661
Giá : 580,060 VNĐ
22mm Máy khoan búa 710W Maktec MT870
Mã hàng : MKT-870-394
Giá : 1,809,000 VNĐ
13mm Máy khoan 430W Maktec MT811
Mã hàng : MKT-811-066
13mm Máy khoan 430W Maktec MT811KX1
Mã hàng : MKT-811-167
Giá : 1,022,000 VNĐ
13mm Máy khoan 430W Maktec MT812
Mã hàng : MKT-812-166
16mm Máy khoan 710W Maktec MT813
Mã hàng : MKT-813-085
Giá : 973,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Maktec MT814
Mã hàng : MKT-814-262
Giá : 920,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Maktec MT815
Mã hàng : MKT-815-263
Giá : 1,164,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa Maktec MT814KSP
Mã hàng : MKT-814-385
Giá : 1,229,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 430W Maktec MT817
Mã hàng : MKT-817-488
Giá : 771,000 VNĐ
430W Máy khoan búa Maktec MT817KSP
Mã hàng : MKT-817-632
Giá : 1,086,000 VNĐ
430W Máy khoan búa Maktec MT817K
Mã hàng : MKT-817-631
Giá : 828,000 VNĐ
430W Máy khoan búa Maktec MT818
Mã hàng : MKT-818-633
Giá : 876,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :113 - Tổng truy cập : 195,219,521
Facebook
Liên hệ