NHÀ SẢN XUẤT » DCA » Máy khoan bê tông
30mm Máy khoan bê tông cầm tay 960W DCA AZC04-30
Mã hàng : DCA-043-282
Giá : 1,334,000 VNĐ
38mm Máy khoan bê tông cầm tay 1100W DCA AZC03-38
Mã hàng : DCA-033-274
Giá : 2,601,000 VNĐ
2000W Máy khoan đá DCA AZZ180
Mã hàng : DCA-180-276
Giá : 1,866,000 VNĐ
38mm Máy khoan bê tông cầm tay 1050W DCA AZC02-38
Mã hàng : DCA-023-277
Giá : 2,436,000 VNĐ
1800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-160
Mã hàng : DCA-031-286
Giá : 3,219,000 VNĐ
38mm Máy khoan bê tông 800W DCA AZC38 (Z1C-FF-38)
Mã hàng : DCA-038-087
Giá : 3,007,000 VNĐ
1350W Máy khoan đá DCA AZZ90 (Z1Z-FF-90)
Mã hàng : DCA-090-139
Giá : 1,489,000 VNĐ
1800W Máy khoan đá DCA AZZ02-160
Mã hàng : DCA-216-140
Giá : 2,164,000 VNĐ
1800W Máy khoan đá DCA AZZ190
Mã hàng : DCA-190-141
Giá : 2,224,000 VNĐ
1350W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ130 (Z1Z-FF-130)
Mã hàng : DCA-130-142
Giá : 3,161,000 VNĐ
3300W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ200 (Z1Z-FF-200)
Mã hàng : DCA-200-144
Giá : 4,834,000 VNĐ
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-200
Mã hàng : DCA-320-146
Giá : 5,868,000 VNĐ
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-250 (Z1Z-FF02-250)
Mã hàng : DCA-225-147
Giá : 6,467,000 VNĐ
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ250
Mã hàng : DCA-225-148
Giá : 5,897,000 VNĐ
1800W Máy khoan đá DCA AZZ03-110
Mã hàng : DCA-031-271
Giá : 1,895,000 VNĐ
3500W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-200S (Z1Z-FF02-200)
Mã hàng : DCA-220-145
Giá : 5,317,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :246 - Tổng truy cập : 197,842,688
Facebook
Liên hệ