NHÀ SẢN XUẤT » DCA » Máy khoan bê tông
38mm Máy khoan bê tông 800W DCA AZC38 (Z1C-FF-38)
Mã hàng : DCA-038-087
Giá : 2,823,000 VNĐ
1350W Máy khoan đá DCA AZZ90 (Z1Z-FF-90)
Mã hàng : DCA-090-139
Giá : 1,476,000 VNĐ
1800W Máy khoan đá DCA AZZ02-160
Mã hàng : DCA-216-140
Giá : 1,883,000 VNĐ
1800W Máy khoan đá DCA AZZ190
Mã hàng : DCA-190-141
Giá : 2,553,000 VNĐ
1350W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ130 (Z1Z-FF-130)
Mã hàng : DCA-130-142
Giá : 2,971,000 VNĐ
3300W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ200 (Z1Z-FF-200)
Mã hàng : DCA-200-144
Giá : 4,683,000 VNĐ
3500W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-200 (Z1Z-FF02-200)
Mã hàng : DCA-220-145
Giá : 5,090,000 VNĐ
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-200
Mã hàng : DCA-320-146
Giá : 5,516,000 VNĐ
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-250 (Z1Z-FF02-250)
Mã hàng : DCA-225-147
Giá : 6,090,000 VNĐ
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ250
Mã hàng : DCA-225-148
Giá : 5,553,000 VNĐ
1350W Máy khoan đá DCA AZZ02-90
Mã hàng : DCA-020-247
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :142 - Tổng truy cập : 184,916,226
Facebook
Liên hệ