NHÀ SẢN XUẤT » Kawasaki » Máy khoan
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-3860
Mã hàng : KPT-860-020
Giá : 3,822,000 VNĐ
3/8" Máy khoan Kawasaki KPT-68
Mã hàng : KPT-068-016
Giá : 3,822,000 VNĐ
1/2" Máy khoan Kawasaki KPT-71
Mã hàng : KPT-071-017
Giá : 5,362,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-3870
Mã hàng : KPT-387-077
Giá : 5,309,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-1601
Mã hàng : KPT-160-078
Giá : 3,557,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-1651
Mã hàng : KPT-165-079
Giá : 5,362,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-64ADR
Mã hàng : KPT-064-080
Giá : 4,777,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-66ADR
Mã hàng : KPT-066-081
Giá : 5,999,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-62SD
Mã hàng : KPT-062-082
Giá : 5,733,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-63D
Mã hàng : KPT-063-083
Giá : 2,549,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-74B
Mã hàng : KPT-074-084
Giá : 3,557,000 VNĐ

Nhãn hiệu
Đang online :76 - Tổng truy cập : 177,255,982
Facebook
Liên hệ