NHÀ SẢN XUẤT » Kawasaki » Máy đục, búa hơi
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-052-158
Giá : 2,177,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-010-165
Giá : 12,209,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-015-166
Giá : 12,421,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-30S
Mã hàng : KPT-030-179
Giá : 13,058,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-20
Mã hàng : KPT-020-168
Giá : 20,966,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-052-159
Giá : 3,132,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
Mã hàng : KPT-001-162
Giá : 12,209,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-2S
Mã hàng : KPT-002-163
Giá : 12,581,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-3S
Mã hàng : KPT-003-164
Giá : 12,899,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-010-167
Giá : 17,410,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-030-169
Giá : 23,674,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-035-170
Giá : 30,362,000 VNĐ

Nhãn hiệu
Đang online :55 - Tổng truy cập : 177,147,321
Facebook
Liên hệ