NHÀ SẢN XUẤT » Vata » Kiềm mở phe
7" Bộ kìm mở phe 4025-7
Mã hàng : VTA-700-074
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-5
Mã hàng : VTA-500-075
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-7
Mã hàng : VTA-700-076
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-9
Mã hàng : VTA-900-077
Giá : 233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-5
Mã hàng : VTA-500-078
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng E4025-ES-7
Mã hàng : VTA-700-079
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-9
Mã hàng : VTA-900-080
Giá : 233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-5
Mã hàng : VTA-500-081
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-7
Mã hàng : VTA-700-082
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-9
Mã hàng : VTA-900-083
Giá : 233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-5
Mã hàng : VTA-500-084
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-7
Mã hàng : VTA-700-085
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-9
Mã hàng : VTA-900-086
Giá : 233,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :219 - Tổng truy cập : 196,376,205
Facebook
Liên hệ