x

HGLock

NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm mở phe
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Asaki AK-322
Mã hàng : ASA-322-049
Giá : 100,001 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Asaki AK-323
Mã hàng : ASA-323-050
Giá : 100,001 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Asaki AK-324
Mã hàng : ASA-324-051
Giá : 100,001 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Asaki AK-325
Mã hàng : ASA-325-052
Giá : 100,001 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8337
Mã hàng : ASA-833-481
Giá : 96,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8338
Mã hàng : ASA-833-482
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8342
Mã hàng : ASA-834-483
Giá : 54,000 VNĐ
9" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8344
Mã hàng : ASA-834-484
Giá : 96,000 VNĐ
13" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8345
Mã hàng : ASA-834-485
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8349
Mã hàng : ASA-834-486
Giá : 54,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 96,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8352
Mã hàng : ASA-835-488
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe 4 trong 1 Asaki AK-7020
Mã hàng : ASA-702-476
Giá : 71,000 VNĐ
7" Kìm mở phe Asaki AK-8328
Mã hàng : ASA-832-477
Giá : 54,000 VNĐ
9" Kìm mở phe Asaki AK-8330
Mã hàng : ASA-833-478
Giá : 96,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8335
Mã hàng : ASA-833-480
Giá : 54,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 178,964,002
Facebook
Liên hệ