NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cộng lực
12" Kìm cộng lực Asaki AK-623
Mã hàng : ASA-623-114
Giá : 143,000 VNĐ
14" Kìm cộng lực Asaki AK-624
Mã hàng : ASA-624-115
Giá : 150,000 VNĐ
18" Kìm cộng lực Asaki AK-625
Mã hàng : ASA-625-116
Giá : 194,000 VNĐ
24" Kìm cộng lực Asaki AK-626
Mã hàng : ASA-626-117
Giá : 255,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực Asaki AK-627
Mã hàng : ASA-627-118
Giá : 359,000 VNĐ
36" Kìm cộng lực Asaki AK-628
Mã hàng : ASA-628-119
Giá : 467,000 VNĐ
42" Kìm cộng lực Asaki AK-629
Mã hàng : ASA-629-120
Giá : 704,000 VNĐ
48" Kìm cộng lực Asaki AK-630
Mã hàng : ASA-630-121
Giá : 720,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8190
Mã hàng : ASA-819-515
Giá : 74,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8191
Mã hàng : ASK-819-548
Giá : 79,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 191,374,439
Facebook
Liên hệ