NHÀ SẢN XUẤT » Stanley » Kiềm cắt
10” Kìm cắt cáp 60mm2 Stanley 84-258
Mã hàng : STL-258-235
Giá : 161,000 VNĐ
32” Kìm cắt cáp 500mm2 Stanley 84-632
Mã hàng : STL-632-236
Giá : 2,088,000 VNĐ
4" Kìm cắt Stanley 84-124
Mã hàng : STL-084-042
Giá : 97,000 VNĐ
5" Kìm cắt Stanley 84-104
Mã hàng : STL-841-137
Giá : 125,000 VNĐ
5” Kìm cắt mặt bằng Stanley 84-134
Mã hàng : STL-134-230
Giá : 178,000 VNĐ
6” Kìm cắt Stanley 84-027
Mã hàng : STL-027-221
Giá : 118,000 VNĐ
6” Kìm cắt mặt bằng Stanley 84-135
Mã hàng : STL-135-231
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm cắt Stanley 84-108
Mã hàng : STL-841-139
Giá : 151,000 VNĐ
7” Kìm cắt Stanley 84-028
Mã hàng : STL-028-222
Giá : 134,000 VNĐ
6” Kiềm cắt Stanley 84-038
Mã hàng : STL-038-193
Giá : 188,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-077
Mã hàng : STL-077-365
Giá : 124,000 VNĐ
4" Kìm càng cua Stanley 84-125
Mã hàng : STL-125-366
Giá : 113,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Stanley 84-281
Mã hàng : STL-281-367
Giá : 97,000 VNĐ
10" Kìm càng cua Stanley 84-282
Mã hàng : STL-282-368
Giá : 120,000 VNĐ
6" Kìm cắt Stanley 84-105
Mã hàng : STL-841-482
Giá : 85,000 VNĐ
4" Kìm cắt Stanley 84-036
Mã hàng : STL-840-537
Giá : 119,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :130 - Tổng truy cập : 186,099,900
Facebook
Liên hệ