NHÀ SẢN XUẤT » Sellery » Kéo
10" Kéo cắt tôn 15-563
Mã hàng : SLM-155-044
10" Kéo cắt tôn 15-564
Mã hàng : SLM-155-045
10" Kéo cắt tôn 15-575
Mã hàng : SLM-155-047
12" Kéo cắt tôn 15-576
Mã hàng : SLM-155-048
Giá : 201,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành 66-121
Mã hàng : SLM-661-037
8" Kéo cắt cành 66-160
Mã hàng : SLM-661-038
Giá : 218,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành 66-175
Mã hàng : SLM-661-039
Giá : 175,000 VNĐ
8-1/7" Kéo cắt cành 66-323
Mã hàng : SLM-663-042
Kéo cắt cành luỡi cong 66-130
Mã hàng : SLM-130-117
Giá : 175,000 VNĐ
Kéo cắt cành lưỡi thẳng 66-124
Mã hàng : SLM-124-115
Giá : 175,000 VNĐ
Kéo cắt cành lưỡi thẳng 66-129
Mã hàng : SLM-129-116
Giá : 175,000 VNĐ
21-1/2" Kéo cắt cành 66-166
Mã hàng : SLM-661-043
24" Kéo cắt cành 66-190
Mã hàng : SLM-661-041
Giá : 548,000 VNĐ
7" Kéo cắt cành 66-176
Mã hàng : SLM-661-040
Giá : 311,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành 66-120
Mã hàng : SLM-661-036
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :233 - Tổng truy cập : 196,599,575
Facebook
Liên hệ