x

DCA

NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Dây điện dân dụng
Dây đơn cứng ruột đồng VC 1.0 mm2, 1/1.13
Mã hàng : ROB-000-147
Giá : 2,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 2.0 mm2, 1/1,60
Mã hàng : ROB-000-148
Giá : 4,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 3.0 mm2, 1/2.00
Mã hàng : ROB-000-149
Giá : 5,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 5.0 mm2, 1/2,60
Mã hàng : ROB-000-150
Giá : 10,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 7.0 mm2, 1/3.00
Mã hàng : ROB-000-151
Giá : 12,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 3.0 mm2, 1/2.0
Mã hàng : ROB-000-152
Giá : 1,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 5.0 mm2, 1/2,6
Mã hàng : ROB-000-153
Giá : 1,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 7.0 mm2, 1/3,00
Mã hàng : ROB-000-154
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã hàng : ROB-000-155
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã hàng : ROB-000-156
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 1.5mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-157
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.0mm2, 40/0.25
Mã hàng : ROB-000-158
Giá : 4,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x1.5mm2, 2x30/0.25
Mã hàng : ROB-000-169
Giá : 8,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x2.5mm2, 2x5./0.25
Mã hàng : ROB-000-170
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.5mm2, 50/0.25
Mã hàng : ROB-000-159
Giá : 5,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 4.0 mm2, 41/0,35
Mã hàng : ROB-000-160
Giá : 8,000 VNĐ
1 2 3 4
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :118 - Tổng truy cập : 195,331,177
Facebook
Liên hệ