NHÀ SẢN XUẤT » Masada » Con đội
2 tấn Con đội lùn Masada MS-2S
Mã hàng : MSA-002-001
Giá : 791,000 VNĐ
2 tấn Con đội lùn Masada MS-2
Mã hàng : MSA-002-002
Giá : 776,000 VNĐ
3 tấn Con đội Masada MS-3
Mã hàng : MSA-003-003
Giá : 956,000 VNĐ
5 tấn Con đội Masada MS-5Y
Mã hàng : MSA-005-004
Giá : 1,073,000 VNĐ
7 tấn Con đội Masada MH-7
Mã hàng : MSA-007-005
Giá : 1,370,000 VNĐ
10 tấn Con đội Masada MH-10
Mã hàng : MSA-010-006
Giá : 1,726,000 VNĐ
15 tấn Con đội Masada MH-15
Mã hàng : MSA-015-007
Giá : 2,314,000 VNĐ
20 tấn Con đội Masada MH-20
Mã hàng : MSA-020-008
Giá : 2,655,000 VNĐ
30 tấn Con đội Masada MH-30V
Mã hàng : MSA-030-009
Giá : 4,786,000 VNĐ
50 tấn Con đội Masada MH-50Y
Mã hàng : MSA-050-010
Giá : 13,589,000 VNĐ
100 tấn Con đội Masada MH-100Y
Mã hàng : MSA-100-011
Giá : 54,252,000 VNĐ
10 tấn Con đội lùn Masada MHB-10
Mã hàng : MSA-010-012
Giá : 1,726,000 VNĐ
15 tấn Con đội lùn Masada MHB-15
Mã hàng : MSA-015-013
Giá : 2,314,000 VNĐ
20 tấn Con đội lùn Masada MHB-20
Mã hàng : MSA-020-014
Giá : 2,655,000 VNĐ
30 tấn Con đội lùn Masada MHB-30Y
Mã hàng : MSA-030-015
Giá : 5,123,000 VNĐ
2 tấn Con đội móc Masada MHC-2RS-2
Mã hàng : MSA-002-016
Giá : 8,085,000 VNĐ
1 2

Nhãn hiệu
Đang online :63 - Tổng truy cập : 177,196,532
Facebook
Liên hệ