NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : ASA-641-377
Giá : 270,000 VNĐ
1.5mm Lục giác bi Asaki AK-6400
Mã hàng : ASA-640-365
Giá : 6,000 VNĐ
2mm Lục giác bi Asaki AK-6401
Mã hàng : ASA-640-366
Giá : 6,000 VNĐ
2.5mm Lục giác bi Asaki AK-6402
Mã hàng : ASA-640-367
Giá : 7,000 VNĐ
3mm Lục giác bi Asaki AK-6403
Mã hàng : ASA-640-368
Giá : 9,000 VNĐ
4mm Lục giác bi Asaki AK-6404
Mã hàng : ASA-640-369
Giá : 10,000 VNĐ
5mm Lục giác bi Asaki AK-6405
Mã hàng : ASA-640-370
Giá : 11,000 VNĐ
6mm Lục giác bi Asaki AK-6406
Mã hàng : ASA-640-371
Giá : 17,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 28,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 43,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 73,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : ASA-640-375
Giá : 123,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : ASA-641-376
Giá : 192,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 27,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 36,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 58,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
Đang online :169 - Tổng truy cập : 180,304,300
Facebook
Liên hệ