NHÀ SẢN XUẤT » Sata » Cần tự động
1/2" Cờ lê mở lực Sata 96-303 (96303)
Mã hàng : STA-963-053
Giá : 1,804,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-970 (11970)
Mã hàng : STT-119-034
Giá : 452,000 VNĐ
3/4" Cần chỉnh lực 68-339N.m Sata 96-515 (96515)
Mã hàng : STT-965-004
Giá : 7,418,000 VNĐ
3/4" Cần chỉnh lực 27-135N.m Sata 96-513 (96513)
Mã hàng : STT-965-005
Giá : 6,695,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-901 (13901)
Mã hàng : STA-139-775
Giá : 280,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-900 (13900)
Mã hàng : STA-139-776
Giá : 349,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-970 (12970)
Mã hàng : STA-129-777
Giá : 557,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-960 (12960)
Mã hàng : STA-129-778
Giá : 298,000 VNĐ
3/8" Cần xiết trục khủy Sata 12-911 (12911)
Mã hàng : STA-129-784
Giá : 488,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-902 (12902)
Mã hàng : STA-129-793
Giá : 318,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-900 (12900)
Mã hàng : STA-129-794
Giá : 298,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-902 (11902)
Mã hàng : STA-119-803
Giá : 272,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-901 (11901)
Mã hàng : STA-119-804
Giá : 177,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-900 (11900)
Mã hàng : STA-119-805
Giá : 242,000 VNĐ
3/4" Cần chỉnh lực 100-700N.m Sata 96-402 (96402)
Mã hàng : STA-964-724
Giá : 9,006,000 VNĐ
3/4" Cần chỉnh lực 100-500N.m Sata 96-401 (96401)
Mã hàng : STA-964-725
Giá : 3,350,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 180,416,071
Facebook
Liên hệ