NHÀ SẢN XUẤT » CAS » Cân treo
2000Kg Cân treo CastonIII 2THD
Mã hàng : MIS-002-588
Giá : 23,900,000 VNĐ
2000Kg Cân treo CastonIV 2THC
Mã hàng : MIS-002-602
200Kg Cân treo NC-I
Mã hàng : MIS-000-606
10,000 Kg Cân treo CastonIII 10THD
Mã hàng : MIS-010-591
Giá : 52,410,000 VNĐ
1,000 Kg Cân treo CastonI 1THA
Mã hàng : MIS-001-580
Giá : 21,350,000 VNĐ
1,000 Kg Cân treo CastonII 1THB
Mã hàng : MIS-001-583
Giá : 26,765,000 VNĐ
1,000 Kg Cân treo CastonIII 1THD
Mã hàng : MIS-001-587
Giá : 30,730,000 VNĐ
100 Kg Cân treo CastonI 0.1THA
Mã hàng : MIS-001-576
Giá : 15,775,000 VNĐ
200 Kg Cân treo CastonI 0.2THA
Mã hàng : MIS-002-577
Giá : 15,780,000 VNĐ
300 Kg Cân treo CastonI 0.3THA
Mã hàng : MIS-003-578
Giá : 15,780,000 VNĐ
500 Kg Cân treo CastonI 0.5THA
Mã hàng : MIS-005-579
Giá : 15,780,000 VNĐ
30000Kg Cân treo CastonIII móc xoay 30THD
Mã hàng : MIS-030-596
Giá : 115,330,000 VNĐ
3000Kg Cân treo CastonIV 3THC
Mã hàng : MIS-003-603
500Kg Cân treo NC-I
Mã hàng : MIS-000-607
5000Kg Cân treo CastonIV 5THC
Mã hàng : MIS-005-604
30000Kg Cân treo CastonIII móc không xoay 30THD
Mã hàng : MIS-030-597
Giá : 86,500,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :194 - Tổng truy cập : 196,501,589
Facebook
Liên hệ