NHÀ SẢN XUẤT » CAS » Cân treo
2000Kg Cân treo CastonIII 2THD
Mã hàng : MIS-002-588
Giá : 22,467,000 VNĐ
2000Kg Cân treo CastonIV 2THC
Mã hàng : MIS-002-602
200Kg Cân treo NC-I
Mã hàng : MIS-000-606
10,000 Kg Cân treo CastonIII 10THD
Mã hàng : MIS-010-591
Giá : 49,266,000 VNĐ
1,000 Kg Cân treo CastonI 1THA
Mã hàng : MIS-001-580
Giá : 20,070,000 VNĐ
1,000 Kg Cân treo CastonII 1THB
Mã hàng : MIS-001-583
Giá : 25,160,000 VNĐ
1,000 Kg Cân treo CastonIII 1THD
Mã hàng : MIS-001-587
Giá : 28,888,000 VNĐ
100 Kg Cân treo CastonI 0.1THA
Mã hàng : MIS-001-576
Giá : 14,830,000 VNĐ
200 Kg Cân treo CastonI 0.2THA
Mã hàng : MIS-002-577
Giá : 14,834,000 VNĐ
300 Kg Cân treo CastonI 0.3THA
Mã hàng : MIS-003-578
Giá : 14,834,000 VNĐ
500 Kg Cân treo CastonI 0.5THA
Mã hàng : MIS-005-579
Giá : 14,834,000 VNĐ
30000Kg Cân treo CastonIII móc xoay 30THD
Mã hàng : MIS-030-596
Giá : 108,411,000 VNĐ
3000Kg Cân treo CastonIV 3THC
Mã hàng : MIS-003-603
500Kg Cân treo NC-I
Mã hàng : MIS-000-607
5000Kg Cân treo CastonIV 5THC
Mã hàng : MIS-005-604
30000Kg Cân treo CastonIII móc không xoay 30THD
Mã hàng : MIS-030-597
Giá : 81,311,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 186,204,464
Facebook
Liên hệ