NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Cần nối
5" Cần nối 1/2" Asaki AK-418
Mã hàng : ASA-418-855
Giá : 44,000 VNĐ
10" Cần nối 1/2" Asaki AK-419
Mã hàng : ASA-419-856
Giá : 81,000 VNĐ
1/2" Cần nối 3 cây Asaki AK-420
Mã hàng : ASA-420-857
Giá : 180,000 VNĐ
5" Cần nối 3 cây 1/2" Asaki AK-025
Mã hàng : ASA-025-858
Giá : 63,000 VNĐ
10" Cần nối 3 cây 1/2" Asaki AK-026
Mã hàng : ASA-026-859
Giá : 120,000 VNĐ
10" Cần mạnh 3 cây 1/2" Asaki AK-7816
Mã hàng : ASA-781-860
Giá : 157,000 VNĐ
15" Cần mạnh 3 cây 1/2" Asaki AK-7817
Mã hàng : ASA-781-861
Giá : 270,000 VNĐ
1/2" Cần kéo Asaki AK-7819
Mã hàng : ASA-781-862
Giá : 77,000 VNĐ
3/4" Cần kéo Asaki AK-7854
Mã hàng : ASA-785-864
Giá : 923,000 VNĐ
1/2" Khớp nối vạn năng Asaki AK-018
Mã hàng : ASA-018-945
Giá : 69,000 VNĐ
3/4" Khớp nối vạn năng Asaki AK-7848
Mã hàng : ASA-784-946
Giá : 558,000 VNĐ
3/8" Cần mạnh Asaki AK-7832
Mã hàng : ASA-783-926
3" Cần nối 3/8" Asaki AK-7829
Mã hàng : ASA-782-927
4" Cần nối 1/4" Asaki AK-7840
Mã hàng : ASA-784-948
3/4" Cần kéo Asaki AK-7852
Mã hàng : ASA-785-863
1 2
Nhãn hiệu
Đang online :106 - Tổng truy cập : 180,424,938
Facebook
Liên hệ