NHÀ SẢN XUẤT » CAS » Cân bàn
100Kg Cân treo NC-I
Mã hàng : MIS-000-605
15000Kg Cân treo CastonIII có móc xoay 15THD
Mã hàng : MIS-015-592
Giá : 78,590,000 VNĐ
15000Kg Cân treo CastonIII không móc xoay 15THD
Mã hàng : MIS-015-593
Giá : 56,918,000 VNĐ
20000Kg Cân treo CastonIII móc không xoay 20THD
Mã hàng : MIS-020-595
Giá : 73,180,000 VNĐ
20000Kg Cân treo CastonIII móc xoay 20THD
Mã hàng : MIS-020-594
Giá : 100,267,000 VNĐ
2000Kg Cân treo CastonI 2THA
Mã hàng : MIS-002-581
Giá : 15,605,000 VNĐ
2000Kg Cân treo CastonII 2THB
Mã hàng : MIS-002-584
Giá : 19,826,000 VNĐ
Cân thương mại ER(LCD)
Mã hàng : CAS-000-003
Giá : 3,497,000 VNĐ
1000Kg Cân treo CastonIV 1THC
Mã hàng : MIS-001-601
Cân công nghiệp AC 25kg/5g
Mã hàng : CAS-000-008
Giá : 10,754,000 VNĐ
Cân công nghiệp AC 50,100kg/10,20g
Mã hàng : CAS-000-009
Giá : 10,754,000 VNĐ
Cân công nghiệp CS
Mã hàng : CAS-000-012
Giá : 5,979,000 VNĐ
Cân công nghiệp SC
Mã hàng : CAS-000-011
Giá : 7,238,000 VNĐ
Cân dân dụng RE-260
Mã hàng : CAS-260-010
Giá : 2,275,000 VNĐ
Cân thương mại AP-I
Mã hàng : CAS-000-001
Giá : 6,318,000 VNĐ
Cân thương mại ER(VFD)
Mã hàng : CAS-000-007
Giá : 4,738,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :152 - Tổng truy cập : 187,178,072
Facebook
Liên hệ