NHÀ SẢN XUẤT » Kyoritsu » Các thiết bị khác
Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305-00
Mã hàng : KRS-630-134
Giá : 24,503,000 VNĐ
Đồng hồ đo đa năng Kyoritsu 6315-00
Mã hàng : KRS-631-135
Giá : 65,859,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5201
Mã hàng : KRS-520-065
Giá : 15,451,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202
Mã hàng : KRS-520-057
Giá : 4,561,000 VNĐ
Đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu 5510
Mã hàng : KRS-551-061
Giá : 4,652,000 VNĐ
Chỉ thị pha Kyoritsu 8030
Mã hàng : KRS-803-062
Giá : 974,000 VNĐ
Chỉ thị pha Kyoritsu 8031
Mã hàng : KRS-803-063
Giá : 897,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5402D
Mã hàng : KRS-540-058
Giá : 4,061,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410
Mã hàng : KRS-541-096
Giá : 15,298,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 7,996,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 11,416,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 14,888,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 34,363,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 14,286,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 11,147,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 40,320,000 VNĐ
1 2

Nhãn hiệu
Đang online :68 - Tổng truy cập : 176,031,317
Facebook
Liên hệ