NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại máy khác
60W Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095
Mã hàng : ASA-909-345
Giá : 206,000 VNĐ
375W Máy chà nhám bàn Asaki AS-060 (BD46)
Mã hàng : ASA-060-192
Giá : 3,214,000 VNĐ
550W Máy chà nhám bàn Asaki AS-061 (BD46/2)
Mã hàng : ASA-061-193
Giá : 4,994,000 VNĐ
750W Máy chà nhám bàn Asaki AS-062 (BDX48)
Mã hàng : ASA-062-194
Giá : 6,010,000 VNĐ
1100W Máy chà nhám bàn Asaki AS-063
Mã hàng : ASA-063-195
Giá : 13,107,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9032
Mã hàng : ASA-903-578
Giá : 96,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9034
Mã hàng : ASA-903-579
Giá : 104,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : ASA-903-580
Giá : 63,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : ASA-904-581
Giá : 65,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : ASA-904-582
Giá : 150,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : ASA-904-583
Giá : 187,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : ASA-904-584
Giá : 226,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : ASA-904-585
Giá : 360,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : ASA-904-586
Giá : 582,000 VNĐ
Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R Asaki AK-9301
Mã hàng : ASK-930-653
Giá : 1,076,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :95 - Tổng truy cập : 183,987,595
Facebook
Liên hệ