NHÀ SẢN XUẤT » Không có » Bóng đèn compact tiết kiệm
11W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-211-003
Giá : 34,000 VNĐ
13W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-213-005
Giá : 34,000 VNĐ
15W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-215-007
Giá : 40,000 VNĐ
18W 3U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-318-009
Giá : 54,000 VNĐ
20W 3U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-320-011
Giá : 47,000 VNĐ
23W 3U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-323-013
Giá : 49,000 VNĐ
26W 3U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-326-015
Giá : 55,000 VNĐ
5W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-258-001
Giá : 34,000 VNĐ
23W 3U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-323-014
Giá : 49,000 VNĐ
15W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-215-008
Giá : 40,000 VNĐ
11W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-211-004
Giá : 34,000 VNĐ
13W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-213-006
Giá : 34,000 VNĐ
5W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-258-002
Giá : 34,000 VNĐ
18W 3U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-318-010
Giá : 54,000 VNĐ
20W 3U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-320-012
Giá : 47,000 VNĐ
26W 3U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-326-016
Giá : 55,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 196,351,157
Facebook
Liên hệ