NHÀ SẢN XUẤT » Điện Quang » Bóng đèn compact tiết kiệm
55W Bóng compact xoắn Daylight
Mã hàng : DQV-064-079
Giá : 289,000 VNĐ
20W Bóng compact xoắn
Mã hàng : DQV-066-017
Giá : 39,000 VNĐ
20W Bóng compact xoắn Warmwhite
Mã hàng : DQV-067-016
Giá : 39,000 VNĐ
15W Bóng compact xoắn Daylight
Mã hàng : DQV-069-077
Giá : 35,000 VNĐ
15W Bóng compact xoắn Warmwhite
Mã hàng : DQV-071-076
Giá : 35,000 VNĐ
20W Bóng compact 3U Daylight
Mã hàng : DQV-072-075
Giá : 31,000 VNĐ
20W Bóng compact 3U Warmwhite
Mã hàng : DQV-073-015
Giá : 31,000 VNĐ
11W Bóng compact 2U Daylight
Mã hàng : DQV-080-012
Giá : 26,000 VNĐ
15W Bóng compact 3U Warmwhite
Mã hàng : DQV-075-073
Giá : 27,000 VNĐ
13W Bóng compact 3U Daylight
Mã hàng : DQV-076-072
Giá : 27,000 VNĐ
13W Bóng compact 3U Warmwhite
Mã hàng : DQV-077-014
Giá : 27,000 VNĐ
13W Bóng compact 2U Daylight
Mã hàng : DQV-078-071
Giá : 32,000 VNĐ
13W Bóng compact 2U Warmwhite
Mã hàng : DQV-079-013
Giá : 32,000 VNĐ
9W Bóng compact 2U Daylight
Mã hàng : DQV-082-010
Giá : 26,000 VNĐ
9W Bóng compact 2U Warmwhite
Mã hàng : DQV-083-018
Giá : 26,000 VNĐ
15W Bóng compact 3U Daylight
Mã hàng : DQV-074-074
Giá : 27,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 185,924,064
Facebook
Liên hệ