NHÀ SẢN XUẤT » Philips » Bóng đèn cao áp
1000W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PHI-928-048
Giá : 2,184,000 VNĐ
2000W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T-Dạng thẳng E40
Mã hàng : PHI-928-049
Giá : 3,126,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T Plus-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PHI-928-046
Giá : 323,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Metal Halide HPI PLUS-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PHI-928-044
Giá : 339,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T-Dạng thẳng E40
Mã hàng : PHI-928-047
Giá : 323,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PHI-928-045
Giá : 339,000 VNĐ
150W Bóng cao áp Natri SON-T E-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PHI-928-036
Giá : 154,000 VNĐ
100W Bóng cao áp Natri Plus SON-T PIA-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PHI-928-040
Giá : 211,000 VNĐ
1000W Bóng cao áp Natri SON-T-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PHI-928-039
Giá : 1,036,000 VNĐ
11W-3U Bóng Compact Genie CD-L-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-017
Giá : 43,000 VNĐ
11W-3U Bóng Compact Genie WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-018
Giá : 43,000 VNĐ
14W-2U Bóng Compact ESSENTIAL CDL-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-011
Giá : 36,000 VNĐ
14W-2U Bóng Compact ESSENTIAL WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-012
Giá : 36,000 VNĐ
14W-3U Bóng Compact Genie CD-L-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-019
Giá : 45,000 VNĐ
14W-3U Bóng Compact Genie WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-020
Giá : 45,000 VNĐ
150W Bóng cao áp Natri Plus SON-T PIA-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PHI-928-041
Giá : 248,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :153 - Tổng truy cập : 180,267,548
Facebook
Liên hệ