x

DCA

NHÀ SẢN XUẤT » OBL » Bơm định lượng
132 lít/h Bơm đinh lượng OBL MC131
Mã hàng : OBL-131-003
Giá : 15,270,000 VNĐ
260 lít/h Bơm định lượng OBL MC261
Mã hàng : OBL-261-005
Giá : 16,170,000 VNĐ
197 lít/h Bơm định lượng OBL MC201
Mã hàng : OBL-201-004
Giá : 15,865,000 VNĐ
320 lít/h Bơm định lượng OBL MC321
Mã hàng : OBL-321-006
Giá : 17,655,000 VNĐ
420 lít/h Bơm định lượng OBL MC421
Mã hàng : OBL-421-007
Giá : 18,395,000 VNĐ
50 lít/h Bơm định lượng OBL MB50
Mã hàng : OBL-050-001
Giá : 14,400,000 VNĐ
520 lít/h Bơm định lượng OBL MD521
Mã hàng : MIS-521-668
Giá : 24,550,000 VNĐ
75 lít/h Bơm định lượng OBL MB75
Mã hàng : OBL-075-002
Giá : 14,958,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :234 - Tổng truy cập : 195,270,675
Facebook
Liên hệ