NHÀ SẢN XUẤT » Chengli » Bộ ngắt mạch
40A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P40
Mã hàng : CHL-040-173
Giá : 688,000 VNĐ
50A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P50
Mã hàng : CHL-050-095
Giá : 95,000 VNĐ
50A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P50
Mã hàng : CHL-050-166
Giá : 377,000 VNĐ
50A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P50
Mã hàng : CHL-050-174
Giá : 1,163,000 VNĐ
63A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P63
Mã hàng : CHL-063-096
Giá : 95,000 VNĐ
63A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P63
Mã hàng : CHL-063-167
Giá : 377,000 VNĐ
63A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P63
Mã hàng : CHL-063-190
Giá : 1,163,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động 2 cực B2P10
Mã hàng : CHL-010-084
Giá : 68,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P10
Mã hàng : CHL-010-089
Giá : 51,000 VNĐ
10A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P10
Mã hàng : CHL-010-160
Giá : 227,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động chống dòng rò có bảo vệ quá
Mã hàng : CHL-010-168
Giá : 688,000 VNĐ
40A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P40
Mã hàng : CHL-040-165
Giá : 227,000 VNĐ
16A-250V Bóng cầu chì B.FS
Mã hàng : CHL-016-083
Giá : 7,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động 2 cực B2P16
Mã hàng : CHL-016-085
Giá : 68,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P16
Mã hàng : CHL-016-090
Giá : 84,000 VNĐ
16A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P16
Mã hàng : CHL-016-161
Giá : 227,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :199 - Tổng truy cập : 186,060,214
Facebook
Liên hệ