NHÀ SẢN XUẤT » Bosch » Bộ mũi khoan
Bộ mũi khoan tường 3 cây Bosch 2608590127
Mã hàng : BOS-127-186
Giá : 29,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tường 5 cây Bosch 2608590090
Mã hàng : BOS-090-187
Giá : 64,000 VNĐ
Bộ mũi khoan đa năng 5 cây Bosch 2608680798
Mã hàng : BOS-798-140
Giá : 162,000 VNĐ
Bộ mũi khoan bê tông 5 cây Bosch 2608680726
Mã hàng : BOS-726-188
Giá : 122,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tổng hợp 34 chi tiết Bosch 2607010608
Mã hàng : BOS-073-196
Giá : 261,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tổng hợp 90 chi tiết Bosch 2607010613
Mã hàng : BOS-075-197
Giá : 506,000 VNĐ
Bộ mũi khoan đa năng 8 cây Bosch 2608680799
Mã hàng : BOS-260-264
Giá : 244,000 VNĐ
7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595070
Mã hàng : BOS-260-371
Giá : 259,000 VNĐ
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã hàng : BOS-260-373
Giá : 304,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã hàng : BOS-260-374
Giá : 206,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã hàng : BOS-260-375
Giá : 224,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã hàng : BOS-260-376
Giá : 224,000 VNĐ
9mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595075
Mã hàng : BOS-260-377
Giá : 249,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã hàng : BOS-260-378
Giá : 259,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã hàng : BOS-260-379
Giá : 259,000 VNĐ
3-10mm Bộ mũi khoan gỗ 7 cây Bosch 2607017034
Mã hàng : BOS-034-184
Giá : 78,000 VNĐ
1 2 3 4
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 180,201,180
Facebook
Liên hệ