NHÀ SẢN XUẤT » Không có » Bình chữa cháy
1kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ1
Mã hàng : ANV-000-237
Giá : 143,000 VNĐ
2kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT2
Mã hàng : ANV-000-238
Giá : 415,000 VNĐ
2kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ2
Mã hàng : ANV-002-225
Giá : 193,000 VNĐ
35kg Bình chữa cháy dạng bột có xe đẩy MFZ35
Mã hàng : ANV-350-227
Giá : 1,877,000 VNĐ
3kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT3
Mã hàng : ANV-000-235
Giá : 434,000 VNĐ
4kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ4
Mã hàng : ANV-000-228
Giá : 195,000 VNĐ
5kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT5
Mã hàng : ANV-000-226
Giá : 686,000 VNĐ
8kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ8
Mã hàng : ANV-000-236
Giá : 292,000 VNĐ
24kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT24
Mã hàng : ANV-000-239
Giá : 4,983,000 VNĐ
Bảng tiêu lệnh
Mã hàng : MIS-000-994
Giá : 50,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :188 - Tổng truy cập : 196,692,379
Facebook
Liên hệ