XUẤT XỨ » Việt Nam
5" Kìm cắt nhỏ lưỡi tròn Fujiya AMN-125S
Mã mua hàng : FUJ-125-001
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
5" Kìm cắt chéo Fujiya AKN-150
Mã mua hàng : FUJ-150-002
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :135,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya AP-175
Mã mua hàng : FUJ-175-005
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :138,000 VNĐ
22mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-150
Mã mua hàng : FUJ-150-006
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
26mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-200
Mã mua hàng : FUJ-200-007
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :143,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125FS
Mã mua hàng : FUJ-125-017
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150FS
Mã mua hàng : FUJ-150-018
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :151,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125RS
Mã mua hàng : FUJ-125-019
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150RS
Mã mua hàng : FUJ-150-020
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :131,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-110FS
Mã mua hàng : FUJ-110-021
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
4" Kìm cắt Fujiya AMN-110S
Mã mua hàng : FUJ-110-022
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya ATMN-120S
Mã mua hàng : FUJ-120-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :154,000 VNĐ
4.5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật lưỡi bằng Fujiya APN-110FS
Mã mua hàng : FUJ-110-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Fujiya AR-150S
Mã mua hàng : FUJ-150-003
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :131,000 VNĐ
5" Kìm nhỏ mũi ngắn Fujiya AR-110S
Mã mua hàng : FUJ-110-004
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :131,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Fujiya AR-125S
Mã mua hàng : FUJ-125-025
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :80 - Tổng truy cập : 177,897,803
Facebook
Liên hệ