XUẤT XỨ » Việt Nam
Khóa đai bọ sắt không gai đóng nhựa
Mã mua hàng : TAM-000-312
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
Bọ sắt rút đóng đai nhựa chằng hàng Container
Mã mua hàng : TAM-000-313
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
Khóa đai bọ nhựa đóng đai nhựa
Mã mua hàng : TAM-000-314
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
Khóa đai bọ sắt hai lớp đóng đai nhựa
Mã mua hàng : TAM-000-315
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
Dây đai inox 316
Mã mua hàng : TAM-316-316
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
Dây đai inox 201
Mã mua hàng : TAM-201-317
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
Dây đai inox 430
Mã mua hàng : TAM-430-318
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Không có
5" Kìm cắt nhỏ lưỡi tròn Fujiya AMN-125S
Mã mua hàng : FUJ-125-001
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
5" Kìm cắt chéo Fujiya AKN-150
Mã mua hàng : FUJ-150-002
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :135,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya AP-175
Mã mua hàng : FUJ-175-005
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :138,000 VNĐ
22mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-150
Mã mua hàng : FUJ-150-006
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
26mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-200
Mã mua hàng : FUJ-200-007
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :143,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125FS
Mã mua hàng : FUJ-125-017
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150FS
Mã mua hàng : FUJ-150-018
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :151,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125RS
Mã mua hàng : FUJ-125-019
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150RS
Mã mua hàng : FUJ-150-020
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :131,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :198 - Tổng truy cập : 188,552,458
Facebook
Liên hệ