XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-195
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :13,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-196
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :21,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-197
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :32,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x6.0+1x3.2 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-198
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :44,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-199
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :56,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x4.0 mm2, 2x1/2.25
Mã mua hàng : ROB-000-209
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x10+1x6.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-200
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :76,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x8.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-201
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :104,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x10 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-202
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :110,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x10 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-203
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :154,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x16 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-204
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :164,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 10 mm2, 80/0.4
Mã mua hàng : ROB-000-230
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :43,000 VNĐ
11W-Xoắn Bóng Compact Tornado CD-L-Ánh sáng vàng
Mã mua hàng : PHI-929-076
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Philips
Giá :47,000 VNĐ
11W-Xoắn Bóng Compact Tornado WW-Ánh sáng trắng
Mã mua hàng : PHI-929-077
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Philips
Giá :47,000 VNĐ
Ballast 220V 250W dùng cho đèn cao áp Halogen-kim loại
Mã mua hàng : DQV-111-081
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Điện Quang
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CVm-10, 1040169
Mã mua hàng : CAD-104-123
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :15,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :109 - Tổng truy cập : 177,962,566
Facebook
Liên hệ