XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-186
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-187
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :25,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã mua hàng : ROB-000-189
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :40,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-188
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :35,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-191
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-192
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :14,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-193
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :33,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-194
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :43,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-195
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :14,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-196
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :20,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-197
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :31,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x6.0+1x3.2 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-198
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :42,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-199
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :53,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x4.0 mm2, 2x1/2.25
Mã mua hàng : ROB-000-209
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x10+1x6.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-200
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :72,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x8.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-201
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :98,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :188 - Tổng truy cập : 185,967,570
Facebook
Liên hệ