XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-191
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-192
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :14,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-193
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :34,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-194
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :45,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-195
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :13,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-196
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :21,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-197
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :32,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x6.0+1x3.2 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-198
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :44,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-199
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :56,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x4.0 mm2, 2x1/2.25
Mã mua hàng : ROB-000-209
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x10+1x6.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-200
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :76,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x8.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-201
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :104,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x10 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-202
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :110,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x10 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-203
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :154,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x16 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-204
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :164,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 1.0 mm2, 7/0.425
Mã mua hàng : ROB-000-205
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 196,407,701
Facebook
Liên hệ