XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây Oval cứng VCo 2x0.75 mm2, 2x1/0.98
Mã mua hàng : ROB-000-173
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.0 mm2, 2x1/1.13
Mã mua hàng : ROB-000-174
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.5 mm2, 2x1/1.38
Mã mua hàng : ROB-000-175
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :8,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x2.5 mm2, 2x1/1.75
Mã mua hàng : ROB-000-176
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x6.0 mm2, 2x1/2.78
Mã mua hàng : ROB-000-177
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :23,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-178
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-179
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :8,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-180
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-181
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :19,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-182
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :25,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã mua hàng : ROB-000-183
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :36,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-184
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-186
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-187
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :25,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã mua hàng : ROB-000-189
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :42,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-188
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :214 - Tổng truy cập : 196,551,083
Facebook
Liên hệ