XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-179
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :8,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-180
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-181
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :19,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-182
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :25,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã mua hàng : ROB-000-183
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :36,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-184
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-186
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-187
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :25,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã mua hàng : ROB-000-189
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :42,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-188
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :36,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-191
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-192
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :14,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-193
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :34,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-194
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :45,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-195
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :13,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-196
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :21,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :207 - Tổng truy cập : 193,792,472
Facebook
Liên hệ