XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 6.0mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-161
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 mm2, 2x16/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-162
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 mm2, 2x24/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-163
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 mm2, 2x32/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-164
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 mm2, 2x30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-165
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 mm2, 2x50/0,25
Mã mua hàng : ROB-000-166
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :10,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x0.75mm2, 2x24/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-167
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x1.0mm2, 2x32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-168
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x4.0mm2, 2x41/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-171
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x6.0mm2, 2x62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-172
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :24,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x0.75 mm2, 2x1/0.98
Mã mua hàng : ROB-000-173
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.0 mm2, 2x1/1.13
Mã mua hàng : ROB-000-174
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.5 mm2, 2x1/1.38
Mã mua hàng : ROB-000-175
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :8,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x2.5 mm2, 2x1/1.75
Mã mua hàng : ROB-000-176
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x6.0 mm2, 2x1/2.78
Mã mua hàng : ROB-000-177
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :23,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-178
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :211 - Tổng truy cập : 193,862,936
Facebook
Liên hệ