XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-120
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,413,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-121
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,537,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-122
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,117,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-123
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,623,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-124
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,346,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-125
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,998,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-126
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,067,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-127
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :6,773,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-128
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,342,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 400VA
Mã mua hàng : ROB-000-129
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :183,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 600VA
Mã mua hàng : ROB-000-130
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :218,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 1KVA
Mã mua hàng : ROB-000-131
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :373,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 2KVA
Mã mua hàng : ROB-000-132
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :663,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 3KVA
Mã mua hàng : ROB-000-133
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :911,000 VNĐ
Biến thế 1 pha có sạc Ắc quy công suất 600VA, 6V-12V
Mã mua hàng : ROB-000-134
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :322,000 VNĐ
Biến thế 1 pha có sạc Ắc quy công suất 600VA, 12V-24
Mã mua hàng : ROB-000-135
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :343,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :156 - Tổng truy cập : 186,144,815
Facebook
Liên hệ