XUẤT XỨ » Việt Nam
Biến thế 1 pha công suất 600VA
Mã mua hàng : ROB-000-130
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :231,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 1KVA
Mã mua hàng : ROB-000-131
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :396,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 2KVA
Mã mua hàng : ROB-000-132
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :704,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 3KVA
Mã mua hàng : ROB-000-133
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :968,000 VNĐ
Biến thế 1 pha có sạc Ắc quy công suất 600VA, 6V-12V
Mã mua hàng : ROB-000-134
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :341,000 VNĐ
Biến thế 1 pha có sạc Ắc quy công suất 600VA, 12V-24
Mã mua hàng : ROB-000-135
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :363,000 VNĐ
Biến thế 1 pha có sạc Ắc quy công suất 1KVA, 6V-12V
Mã mua hàng : ROB-000-136
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :517,000 VNĐ
Biến thế 1 pha có sạc Ắc quy công suất 1KVA, 12V-24V
Mã mua hàng : ROB-000-137
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :572,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 6KVA
Mã mua hàng : ROB-000-138
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,095,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 10KVA
Mã mua hàng : ROB-000-139
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,410,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 15KVA
Mã mua hàng : ROB-000-140
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,400,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 20KVA
Mã mua hàng : ROB-000-141
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,060,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 30KVA
Mã mua hàng : ROB-000-142
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :6,930,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 45KVA
Mã mua hàng : ROB-000-143
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :10,395,000 VNĐ
Biến thế công nghiệp 3 pha công suất 60KVA
Mã mua hàng : ROB-000-144
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :13,860,000 VNĐ
Biến thế cách ly công suất 400VA
Mã mua hàng : ROB-000-146
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :220,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 192,658,083
Facebook
Liên hệ