XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-114
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,640,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-115
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,783,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-116
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,080,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-117
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,091,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-118
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,509,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-119
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,246,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-120
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,630,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-121
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,762,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-122
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,378,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-123
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,917,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-124
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,687,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-125
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :6,380,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 130V-270V
Mã mua hàng : ROB-000-126
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,390,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 80V-260V
Mã mua hàng : ROB-000-127
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,205,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 40V-250V
Mã mua hàng : ROB-000-128
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,810,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 400VA
Mã mua hàng : ROB-000-129
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :194,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :181 - Tổng truy cập : 193,914,641
Facebook
Liên hệ