XUẤT XỨ » Việt Nam
16A Công tắc hai chiều (Dùng cho mặt nạ vuông)
Mã mua hàng : CHL-138-035
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :15,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-0.50, 1020101
Mã mua hàng : CAD-102-001
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0.4, 1020201
Mã mua hàng : CAD-102-003
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.4, 1020301
Mã mua hàng : CAD-102-004
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x0.4, 1020701
Mã mua hàng : CAD-102-005
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x0.4, 1020801
Mã mua hàng : CAD-102-008
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :3,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-2.00, 1020108
Mã mua hàng : CAD-102-017
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :3,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-0.75, 1020102
Mã mua hàng : CAD-102-018
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-0.80, 1020103
Mã mua hàng : CAD-102-019
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-1.00, 1020105
Mã mua hàng : CAD-102-020
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-1.50, 1020107
Mã mua hàng : CAD-102-021
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-3.00, 1020111
Mã mua hàng : CAD-102-022
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :5,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-5.00, 1020113
Mã mua hàng : CAD-102-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :9,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-7.00, 1020115
Mã mua hàng : CAD-102-024
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0.5, 1020202
Mã mua hàng : CAD-102-026
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0.6, 1020203
Mã mua hàng : CAD-102-027
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :137 - Tổng truy cập : 180,275,392
Facebook
Liên hệ