XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-195
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :14,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-196
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :20,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-197
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :31,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x6.0+1x3.2 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-198
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :42,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-199
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :53,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x4.0 mm2, 2x1/2.25
Mã mua hàng : ROB-000-209
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :16,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x10+1x6.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-200
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :72,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x8.0 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-201
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :98,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x10 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-202
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :104,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x10 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-203
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :146,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x16 mm2
Mã mua hàng : ROB-000-204
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :156,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 1.0 mm2, 7/0.425
Mã mua hàng : ROB-000-205
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 1.5 mm2, 7/0.52
Mã mua hàng : ROB-000-206
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 2.5 mm2, 7/0.67
Mã mua hàng : ROB-000-207
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :6,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 3.5 m
Mã mua hàng : ROB-000-208
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :7,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 10 mm2, 7/1.35
Mã mua hàng : ROB-000-210
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :18,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :145 - Tổng truy cập : 184,635,360
Facebook
Liên hệ