XUẤT XỨ » Việt Nam
45W Bóng compact Daylight
Mã mua hàng : DQV-065-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Điện Quang
Giá :295,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động 2 cực B2P10
Mã mua hàng : CHL-010-084
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :71,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P10
Mã mua hàng : CHL-010-089
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :53,000 VNĐ
10A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P10
Mã mua hàng : CHL-010-160
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :240,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động chống dòng rò có bảo vệ quá
Mã mua hàng : CHL-010-168
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :731,000 VNĐ
40A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P40
Mã mua hàng : CHL-040-165
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :241,000 VNĐ
16A Mặt có 1 công tắc 1 chiều & đèn báo neon
Mã mua hàng : CHL-016-082
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :31,000 VNĐ
16A-250V Bóng cầu chì B.FS
Mã mua hàng : CHL-016-083
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động 2 cực B2P16
Mã mua hàng : CHL-016-085
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :71,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P16
Mã mua hàng : CHL-016-090
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :88,000 VNĐ
16A Mặt 2 công tắc 1 chiều và đèn báo neon
Mã mua hàng : CHL-016-133
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :45,000 VNĐ
16A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P16
Mã mua hàng : CHL-016-161
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :240,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P16
Mã mua hàng : CHL-016-169
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :731,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động 2 cực B2P20
Mã mua hàng : CHL-020-086
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :71,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P20
Mã mua hàng : CHL-020-091
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :53,000 VNĐ
20A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P20
Mã mua hàng : CHL-020-162
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :240,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :139 - Tổng truy cập : 180,356,806
Facebook
Liên hệ