x

DCA

XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 180KVA
Mã mua hàng : ROB-000-079
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :130,900,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 200KVA
Mã mua hàng : ROB-000-080
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :167,200,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 250KVA
Mã mua hàng : ROB-000-082
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :239,800,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-38, 1040118
Mã mua hàng : CAD-104-007
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :52,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất: 400KVA
Mã mua hàng : ROB-000-083
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :269,720,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 500KVA
Mã mua hàng : ROB-000-084
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :352,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-085
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :34,100,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 600KVA
Mã mua hàng : ROB-000-086
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :404,800,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 800KVA
Mã mua hàng : ROB-000-087
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :528,000,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-50, 1040120
Mã mua hàng : CAD-104-086
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :67,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 1000KVA
Mã mua hàng : ROB-000-088
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :649,000,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-60, 1040122
Mã mua hàng : CAD-104-087
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :82,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 1500KVA
Mã mua hàng : ROB-000-089
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :919,600,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 3KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-090
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,464,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-70, 1040124
Mã mua hàng : CAD-104-088
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :95,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-75, 1040125
Mã mua hàng : CAD-104-089
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :103,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :167 - Tổng truy cập : 195,207,261
Facebook
Liên hệ