XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây đơn cứng ruột đồng VC 5.0 mm2, 1/2,60
Mã mua hàng : ROB-000-150
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :10,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 7.0 mm2, 1/3.00
Mã mua hàng : ROB-000-151
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :13,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 3.0 mm2, 1/2.0
Mã mua hàng : ROB-000-152
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 5.0 mm2, 1/2,6
Mã mua hàng : ROB-000-153
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :2,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 7.0 mm2, 1/3,00
Mã mua hàng : ROB-000-154
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-155
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-156
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 1.5mm2, 30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-157
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.0mm2, 40/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-158
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x1.5mm2, 2x30/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-169
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :8,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x2.5mm2, 2x5./0.25
Mã mua hàng : ROB-000-170
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.5mm2, 50/0.25
Mã mua hàng : ROB-000-159
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :6,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 4.0 mm2, 41/0,35
Mã mua hàng : ROB-000-160
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :8,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 6.0mm2, 62/0.35
Mã mua hàng : ROB-000-161
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 mm2, 2x16/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-162
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 mm2, 2x24/0.20
Mã mua hàng : ROB-000-163
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :123 - Tổng truy cập : 182,890,603
Facebook
Liên hệ