XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x1.5, 1020808
Mã mua hàng : CAD-102-077
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :8,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x2, 1020809
Mã mua hàng : CAD-102-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :9,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x2.5, 1020810
Mã mua hàng : CAD-102-079
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x3.5, 1020811
Mã mua hàng : CAD-102-080
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :14,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x4, 1020812
Mã mua hàng : CAD-102-081
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :16,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x5.5, 1020813
Mã mua hàng : CAD-102-082
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :22,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x5.5, 1020814
Mã mua hàng : CAD-102-083
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :22,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x6, 1020815
Mã mua hàng : CAD-102-084
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :23,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x6, 1020816
Mã mua hàng : CAD-102-085
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :23,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-1, 1040101
Mã mua hàng : CAD-104-006
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :3,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 45KVA
Mã mua hàng : ROB-000-073
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :35,860,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 60KVA
Mã mua hàng : ROB-000-074
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :48,048,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 75KVA
Mã mua hàng : ROB-000-075
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :59,950,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 60V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-076
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :6,347,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 120KVA
Mã mua hàng : ROB-000-077
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :90,200,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 150KVA
Mã mua hàng : ROB-000-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :111,650,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :233 - Tổng truy cập : 195,427,888
Facebook
Liên hệ