XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020715
Mã mua hàng : CAD-102-069
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :23,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020716
Mã mua hàng : CAD-102-070
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :23,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-052
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :17,743,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-053
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :19,470,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-054
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :21,560,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-055
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :24,024,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-056
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :22,792,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-057
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :30,580,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-059
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :31,658,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-060
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :32,890,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-061
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :36,960,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-062
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :38,192,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-063
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :37,950,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-064
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :43,978,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x0.5, 1020802
Mã mua hàng : CAD-102-071
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :3,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-065
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :45,210,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :133 - Tổng truy cập : 192,761,399
Facebook
Liên hệ