XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.25, 1020706
Mã mua hàng : CAD-102-060
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :7,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.6, 1020707
Mã mua hàng : CAD-102-061
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :8,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 60V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-045
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :11,880,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.5, 1020708
Mã mua hàng : CAD-102-062
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :7,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-046
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :12,562,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-047
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :12,760,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x2, 1020709
Mã mua hàng : CAD-102-063
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :9,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-048
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :15,950,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x2.5, 1020710
Mã mua hàng : CAD-102-064
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :11,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 60V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-049
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :17,490,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-050
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :18,359,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-051
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :17,050,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x3.5, 1020711
Mã mua hàng : CAD-102-065
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :14,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x4, 1020712
Mã mua hàng : CAD-102-066
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :16,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020713
Mã mua hàng : CAD-102-067
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :22,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020714
Mã mua hàng : CAD-102-068
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :22,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :191 - Tổng truy cập : 193,899,005
Facebook
Liên hệ