XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.25, 1020306
Mã mua hàng : CAD-102-045
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :4,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.6, 1020307
Mã mua hàng : CAD-102-046
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :5,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5, 1020308
Mã mua hàng : CAD-102-047
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :5,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2, 1020309
Mã mua hàng : CAD-102-048
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :7,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5, 1020310
Mã mua hàng : CAD-102-049
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :9,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x3.5, 1020311
Mã mua hàng : CAD-102-050
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x4, 1020312
Mã mua hàng : CAD-102-051
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :12,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x5.5, 1020313
Mã mua hàng : CAD-102-052
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :19,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-028
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,080,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-029
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,630,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 60V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-030
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :3,817,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x5.5, 1020314
Mã mua hàng : CAD-102-053
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :16,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-031
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,070,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 140V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-032
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :4,510,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x6, 1020315
Mã mua hàng : CAD-102-054
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :19,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-033
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :5,544,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :153 - Tổng truy cập : 193,715,223
Facebook
Liên hệ