XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-0.80, 1020103
Mã mua hàng : CAD-102-019
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-1.00, 1020105
Mã mua hàng : CAD-102-020
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-1.50, 1020107
Mã mua hàng : CAD-102-021
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-3.00, 1020111
Mã mua hàng : CAD-102-022
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :5,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-5.00, 1020113
Mã mua hàng : CAD-102-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :9,000 VNĐ
Dây đơn cứng lõi đồng bọc nhựa VC-7.00, 1020115
Mã mua hàng : CAD-102-024
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :11,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0.5, 1020202
Mã mua hàng : CAD-102-026
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0.6, 1020203
Mã mua hàng : CAD-102-027
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0.75, 1020204
Mã mua hàng : CAD-102-028
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :1,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.25, 1020206
Mã mua hàng : CAD-102-030
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1, 1020205
Mã mua hàng : CAD-102-029
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.6, 1020207
Mã mua hàng : CAD-102-031
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :3,000 VNĐ
Ổn áp Servo 1 pha công suất 1.5KVA, 90V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-009
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :1,419,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.5, 1020208
Mã mua hàng : CAD-102-032
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Cadivi
Giá :2,000 VNĐ
Ổn áp Servo 1 pha công suất 1.5KVA, 60V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-010
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :1,474,000 VNĐ
Ổn áp Servo 1 pha công suất 1.5KVA, 40V-240V
Mã mua hàng : ROB-000-011
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Robot
Giá :1,540,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :240 - Tổng truy cập : 197,780,954
Facebook
Liên hệ