XUẤT XỨ » Việt Nam
20A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P20
Mã mua hàng : CHL-020-162
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :240,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P20
Mã mua hàng : CHL-020-170
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :731,000 VNĐ
Ø20x43mm Ống nối thẳng ATØ20
Mã mua hàng : CHL-020-177
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :1,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ T có lỗ quan sát AEØ20T
Mã mua hàng : CHL-020-181
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :7,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ20L
Mã mua hàng : CHL-020-182
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :4,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã mua hàng : CHL-020-185
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối một đuờng ABØ20-1
Mã mua hàng : CHL-020-186
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã mua hàng : CHL-020-187
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :3,000 VNĐ
Ø25mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã mua hàng : CHL-025-068
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :3,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối một đuờng ABØ25-1
Mã mua hàng : CHL-025-069
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã mua hàng : CHL-025-071
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø25mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ25L
Mã mua hàng : CHL-025-076
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :7,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động 2 cực B2P25
Mã mua hàng : CHL-025-087
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :71,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P25
Mã mua hàng : CHL-025-092
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :54,000 VNĐ
25A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P25
Mã mua hàng : CHL-025-163
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :241,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P25
Mã mua hàng : CHL-025-171
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :731,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :243 - Tổng truy cập : 196,498,242
Facebook
Liên hệ