XUẤT XỨ » Việt Nam
16A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P16
Mã mua hàng : CHL-016-161
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :240,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P16
Mã mua hàng : CHL-016-169
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :731,000 VNĐ
Ø16mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã mua hàng : CHL-016-188
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :3,000 VNĐ
230V~20VA Ổ cắm dao cạo râu có bộ ngắt quá tải
Mã mua hàng : CHL-020-045
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :761,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối hai đuờng ABØ20-2
Mã mua hàng : CHL-020-070
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối 3 đuờng ABØ20-3
Mã mua hàng : CHL-020-072
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối 4 đuờng ABØ20-4
Mã mua hàng : CHL-020-073
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động 2 cực B2P20
Mã mua hàng : CHL-020-086
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :71,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P20
Mã mua hàng : CHL-020-091
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :53,000 VNĐ
20VA-230V Ổ cắm dao cạo râu có bộ ngắt quá tải
Mã mua hàng : CHL-020-135
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :761,000 VNĐ
20A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P20
Mã mua hàng : CHL-020-162
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :240,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P20
Mã mua hàng : CHL-020-170
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :731,000 VNĐ
Ø20x43mm Ống nối thẳng ATØ20
Mã mua hàng : CHL-020-177
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :1,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ T có lỗ quan sát AEØ20T
Mã mua hàng : CHL-020-181
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :7,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ20L
Mã mua hàng : CHL-020-182
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :4,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã mua hàng : CHL-020-185
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :131 - Tổng truy cập : 192,743,256
Facebook
Liên hệ