XUẤT XỨ » Việt Nam
6" Kìm cắt Fujiya APN-150FS
Mã mua hàng : FUJ-150-018
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :143,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125RS
Mã mua hàng : FUJ-125-019
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :137,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150RS
Mã mua hàng : FUJ-150-020
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :124,000 VNĐ
4" Kìm cắt Fujiya AMN-110S
Mã mua hàng : FUJ-110-022
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :137,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya ATMN-120S
Mã mua hàng : FUJ-120-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :146,000 VNĐ
4.5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật lưỡi bằng Fujiya APN-110FS
Mã mua hàng : FUJ-110-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :137,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Fujiya AR-150S
Mã mua hàng : FUJ-150-003
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :124,000 VNĐ
5" Kìm nhỏ mũi ngắn Fujiya AR-110S
Mã mua hàng : FUJ-110-004
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :124,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Fujiya AR-125S
Mã mua hàng : FUJ-125-025
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :137,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Fujiya ATR-150S
Mã mua hàng : FUJ-150-026
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :143,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Fujiya ATR-150SB
Mã mua hàng : FUJ-150-027
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :143,000 VNĐ
6" Kìm điện Fujiya AP-150
Mã mua hàng : FUJ-150-028
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :124,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya AP-200
Mã mua hàng : FUJ-200-029
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :139,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya APP-225
Mã mua hàng : FUJ-225-087
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :153,000 VNĐ
6" Kìm đa chức năng mũi dài Fujiya AMR-150S
Mã mua hàng : FUJ-150-024
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :153,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya AP-E
Mã mua hàng : FUJ-000-064
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :256,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 186,227,394
Facebook
Liên hệ