XUẤT XỨ » Việt Nam
Ø16mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã mua hàng : CHL-016-188
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :3,000 VNĐ
230V~20VA Ổ cắm dao cạo râu có bộ ngắt quá tải
Mã mua hàng : CHL-020-045
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :761,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối hai đuờng ABØ20-2
Mã mua hàng : CHL-020-070
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối 3 đuờng ABØ20-3
Mã mua hàng : CHL-020-072
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối 4 đuờng ABØ20-4
Mã mua hàng : CHL-020-073
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
20VA-230V Ổ cắm dao cạo râu có bộ ngắt quá tải
Mã mua hàng : CHL-020-135
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :761,000 VNĐ
Ø20x43mm Ống nối thẳng ATØ20
Mã mua hàng : CHL-020-177
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :1,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ T có lỗ quan sát AEØ20T
Mã mua hàng : CHL-020-181
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :7,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ20L
Mã mua hàng : CHL-020-182
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :4,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã mua hàng : CHL-020-185
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối một đuờng ABØ20-1
Mã mua hàng : CHL-020-186
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø20mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã mua hàng : CHL-020-187
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :3,000 VNĐ
Ø25mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã mua hàng : CHL-025-068
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :3,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối một đuờng ABØ25-1
Mã mua hàng : CHL-025-069
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã mua hàng : CHL-025-071
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :6,000 VNĐ
Ø25mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ25L
Mã mua hàng : CHL-025-076
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :7,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :109 - Tổng truy cập : 180,386,259
Facebook
Liên hệ